Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka.

Květen 2008

Raffaelo Santi

29. května 2008 v 16:58 renesance

Raffaelo Santi

- velmi oblíben ve Vatikánu
- fresky v Papežových komnatách (stanze) - Aténská škola - namaloval tam nejznámější filozofi + Michelangela
- portéty -opravdu hodně, mladí muži z poloprofilu
- madony - zesvětštělé, většinou kulaté obrazy
Madona s židlí
Sixtinská madona (Zwinger)

Leonardo da Vinci

29. května 2008 v 16:52 renesance

Leonardo da Vinci

*15. 4. 1452 Toskánsko - nemanželský syn sedláka Pierra da Vinci
+ 2. 5. 1519
- původně vyučený sochařem u Andrea del Verrocchiho
- 1482 - Miláno, palác Ludovika Mora - namaloval tam Divku s hranostajem
- jezdecká socha milánského vévody Francesca - nedokončená, byla příliš velká
- 1484 - morová rána - navrhuje plán "lombardského města" s kanalizací
- stává se dvorním malířem
- 1488 - Poslední večeře Páně v klášteře Santa Maria
- 1489 - odjíždí do Benátek
- 1508 - návrat do Milána
- 1413 - pozván k Medicejským do Říma
- malíř, anatom, fyzik, hudebník, chemik, astronom
- vynálezce - Pracovní nástroje, létající stroje, kožený skafandr, ponorka...
- architekt - kopule v Miláně
- dokonalá perspektiva
- pozadí si vymýšlel
- používal své vlastní barvy - zcela jiný vzhlad
dílo : Mona Lisa, Dívka s hranostajem, Zvěstování, Madona s karafiátem, Madona ve skalách, Svatá Anna samotřetí, Leda s labutí (spálena), Jan křtitel

Renesance

29. května 2008 v 16:41 renesance
14. - 16. století
- Vznikla v Itálii
zámořské cesty - bohatsví měst - snaha žít okázale, v nádheře
autoři již nejsou anonymní
- 3 fáze 1. quattrocento
počátek renesance - ranná
mnoho nových malířských technik
2. cinquecento
vrcholná renesance
3. manýrismus
u nás doba Rudolfa II

Architektura

1. stavby - sirotčinec ve Florencii ( arch. Brunelleschi)
- má měřítka člověka
- horizontální ---------
- pravidelný čtvercový nebo obdélníkový půdorys
- okna obdélníková
- sgrafitová výzdoba - psaníčka
- arkády
- arkýře
- kopule (chrám sv. Petra ve Vatikáně)
- atika - zdobený štít domu
- vlastovčí ocasy
paláce - Benátky, Florencie, Schwazenberský palác
zámky - Opočno, Litomyšl, Český Krumlov
radnice - Volyně
domy - Český Krumlov, České Budějovice, Telč, Slavonice
letohrádky - letohrádek královny Anny, Hvězda, Kratochvíle
fontány - u letohrádku kr. Anny - Tomáš Jaroš

Malířství

- zkrášlování interiéru
- maluje se na plátno
- studie člověka - Leonardo da Vinci, Michelangelo
- používají se tempery
témata - portréty - 1. od Pierra de la Francesca
náboženská témata - trojjedinná podoba boha
ženské akty
mytologická támata
filozofická témata
lineární perspektiva
postvy v trojúhelníku

Tizian

29. května 2008 v 8:33 renesance

Tizian

- tizianová červená, modrá
- andílci (PUTTI) - znaky baroko
- filozofický obraz Trojvěk lidského bytí


Galerie pravěk

28. května 2008 v 19:51 pravěk
známá věstonická venuše
KELTI

Galerie Egypt

28. května 2008 v 19:45 starověk

Galerie Řecko

28. května 2008 v 19:36 antika
Niké samotrácká, původně součást sousoší
Poseidon z Olympie
Archaická doba -mužská socha - Kúros a ženská - Koré
Kariatida z Erechteionu (Akropole)

Hlavní znaky románského slohu

23. května 2008 v 19:15 románský sloh

Architektura

- mohutné kamenné zdi
- malé okenní otvory, okna oblouková
- bobulobý ornament
- slepé arkády - několik oblouků se sloupy na zdech
- ústupkový portál - zúžní zdi okolo vstupních dveří
stavby
Obytné domy - většinou obytná kamenná věž a dřevěné hospodářské budovy, dochovaly se sklepy
Tvrze, falce, hrady - Přimda, Landštejn, Vyšehrad, Hrad
Kostely - orientované stavby - vstup ze západu, oltář na východě
- tribunové kostely (emporové) - šlechta chodila do kostela můstken přímo z trvze, tribuna se nacházela v přibližně v místech, kde se dnes nachází kůr s varhany
- rotunda - kruhový půdorys, může být s apsidou v oltářní části
sv. Kateřina ve Znojmě - fresky Přemyslovců, Sv. Martin na Vyšehradě,
sv. Jíří na Řípě - má 3 části, nejstarší je věř s podvojným oknem ze 12. století
- bazilika - obdélníkový půdorys, může mít transept = příčná loď
sv. Jíří na Hradě, sv. Jiljí v Milevsku
- nejznámější románská sakrální stavba je trojlodní bazilika v Pise se zvonicí - Šikmá věž
Kláštery - vznik nových mnišských řádů
1. klášter v Evropě - Cluny ve Francii
1. klášter v Čechách - Břevnovský - Benediktíni
1. ženský klášter v Čechách Jiřský, na Hradě
  • 1A presbyterium kostela
1B transept kostela
1C loď kostela
1D portál kostela
IE sakristie kostela
IIA rajský dvůr
IIB křížová chodba
III kapitulní síň
IV klášterní budovy

Malířství

- nástěnné malby - fresky - v kostelech "bible chudých"
- ilustrace v knihách - iluminace

Sochařství

- kamenné, toporené postavy bez náznaku pohybu a výrazu
- součásti architektury - vstupní portály

Řecké malířství

23. května 2008 v 18:21 antika
Většina výtvarných děl ze starověkého Řecka se bohužel nedochovala. Naštěstí ŘÍmané byli téměř posedlí kopírováním obrazů řeckých malířu. Najdeme je na vykopávkách v Pompejích, Stabii nebo v Herkulaneu.
Další dochované obrazy z řecka jsou k vidění na amforách (nádoby rozličných tvaru z pálené hlíny). Výjevy znázorňují běžný život Řeků, jejich slavnosti, báje a bohy. Malba na amforách se rozděluje na černofigurovou a červenofigurovou.
Apóllos z Kalofónu - dvorní malíř Alexandra makedonského - malba Afrodita vystupující z moře